Konvoj Records KOR008 Mindfulness


HALStER

Adam Persson, electric guitar; Anders Lindsjö, electric guitar; Mattias Nihlén, electric guitar.

  1. Jag är ett bröd (03.41)
  2. Inför en borgerlig eftermiddag (02.43)
  3. Minst bland drumlar (08.47)
  4. Envist väntar mitten (01.57)
  5. Du finns och du uppträder (02.06)
  6. (nej, jag uppträder) (01.31)
  7. Titeln löser upp geniet (03.06)
  8. Ful röst (08.35)
  9. Rättigenom himlakroppar; eller, tankernas rosa kista (07.36)
Recorded live at Allmogen Studios, Malmö, Sweden.

Cover (front cover reproduced above) photograph by Albert Collins.


Go to List of Konvoj recordings or to Independent Recording Labels Page