Umlaut Records UMLÅDA2 Yellow bell


Raymond Strid/Roland Keijser

Roland Keijser, tenor saxophone, alto saxophone, clarinet, flutes, piano; Raymond Strid, drums.

  Disc 1 UMCD0016
 1. Brudmarsch/Knut Gabriels lek (05.27)
 2. Kallhagahalling (07.40)
 3. Froms/Tiotoggaren (02.37)
 4. Sohini/Yellow bell (07.24)
 5. Spegelsång (08.40)
 6. Varför frågar du? Varför svarar du?/Malma Hindolam (08.41)
 7. Klyftileken/Polska (07.03)
 8. Kvällskvarpa/Dansa med möss (16.10)
 9. Fruset grus/Flyvbåd (02.53)
 10. Marwa (02.53)
  Disc 2 UMCD0017
 1. Gammelgösen (05.05)
 2. Tarantella/Sidi Mimouna/Den första gång jog såg dig (07.55)
 3. Surdeg (01.47)
 4. Bryta bröd (06.16)
 5. Systerpolskorna/Knut Gabriels lek (06.59)
 6. Varför frågar du? Varför svarar du?/Marwa (08.15)
 7. Hotell Bristol (07.22)
 8. Kvarplek/Ciftetelli (10.03)
 9. Alla fäders tårar/Bön om bränsle (10.08)
 10. Pelog-lek (02.54)
 11. Vågor från Håga (07.20)
  Disc 3 UMCD0018
 1. Pelog-lek/Changs polska (09.33)
 2. Hindolam slam/Nanna blues (07.24)
 3. Varför frågar du? Varför svarar du? (07.50)
 4. Drams/Flyvbåd (07.29)
 5. Fallgrop (06.42)
 6. Trims/Spaltpols (03.37)
 7. Polska/Klyftileken/Polska (08.53)
 8. Yellow bell (06.30)
 9. Marwa (06.24)
 10. Sidi ali (06.11)
 11. Monk's mood (04.46)
All recorded live at the Glenn Miller Cafe, Stockholm, Sweden; disc 1 on 2 March 2009; disc 2 tracks 1-8 on 3 March 2009 and tracks 9-11 on 11 June 2008; disc 3 tracks 1-9 on 6 May 2009 and tracks 10-11 on 11 June 2008.

Photographs (front cover reproduced above) by Lars Jönsson; artistic and graphic design by Inger Arvidsson.


Go to list of Umlaut Records or to Independent Recording Labels Page