HUBROCD2547P Angående omstendigheter som ikke lar seg nedtegne


Monkey Plot

Christian Winther, guitar; Magnus Skavhaug Nergaard, bass; Jan Martin Gismervik, drums.
 1. Unge mennesker (03.18)
 2. Som om husene ikke vet (03.53)
 3. Å legge til (03.40)
 4. Dere er der (05.04)
 5. I utlandet (02.18)
 6. Et mikrofoto (02.07)
 7. Inne (02.43)
 8. De flyter (03.42)
 9. Å bygge (01.40)
 10. Om (01.06)
 11. Undertiden (04.42)
 12. Jeg snakket for lite (05.25)
Recorded at Numin, Veggliffjell July 2014.

Photograph (front cover reproduced above) by Magnus Skavhaug Nergaard; design by Yokoland.


Go to Independent Recording Labels Page